Házszentelés a Líceumunkban

 Görögkatolikus tradícióink között szerepel minden év januárjának első felében a házszentelés hagyománya, mely a vízkereszt ünnepéhez köthető. Idén is sort kerítettünk a a Líceum megszentelésére. A szertartást Ft. Pősze Roland atya végezte a Líceum diákjainak segítségével. A házszentelés során az iskola összes helységét megáldotta Roland atya.
Üdvözítő Úristenünk, Jézus Krisztus, ki istenséged titkát a Jordánban való megkeresztelkedésed alkalmával, az Atyának szózata és a Szentlélek megjelenése által kinyilatkoztattad; önmagad Urunk, őrizd meg minden bajtól sértetlenül mindazokat, kik e hajlékban laknak s az én méltatlanságom által keresztény jámborsággal hozzád esedeznek! Küld le rájuk s mindenre, ami övék, szent áldásodat! Állítsd melléjük őrző angyalodat, hogy őket minden szükségtől, szorongatástól, csapástól, testi-lelki betegségtől és kártól megóvja! Ajándékozz nekik állandó jó egészséget és hosszú életet, hogy a hit szerint való erényekben sikeresen előrehaladva s üdvözségüket malasztjaid által biztosítva, a szükséges földi javakban is büszkélkedjenek! Mert te vagy minden megszentelés és áldás forrása, kezdetnélküli Atyáddal, legszentebb, jóságos és elevenítő Lelkeddel együtt most és mindenkor és örökkön örökké. Ámen.

Megáldtatik e ház a Szentlélek kegyelme és a szentelt vízzel való meghintés által az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek nevében. Ámen.
A házszentelésről további képeket IDE KATTINTVA tekinthet meg.

Népszerű bejegyzések