XV. Tanévnyitó a Sztojka Líceumban

"Tarts ki abban, amit tanultál és amiről meggyőződtél..."
Ismét felcsendült líceumunk jelmondata a Karácsfalvai Sztojka Sándor Görögkatolikus Líceum tanévnyitóján. A tanévnyitó hagyományainkhoz híven Szent Liturgiával vette kezdetét, melyet a Karácsfalvai Szent Mihály tiszteletére felszentelt templomban mutattak be. A Szent Liturgiát Excellenciás Luscsák Nílus a Munkácsi Görögkatolikus egyházmegye segédpüspöke, valamint Főtisztelendő Demkó Ferenc a Beregszászi Görögkatolikus Esperesi Kerület helynöke és a kerület papsága celebrált.
 Nílus püspök szent beszédében azt hangsúlyozta, hogy ragadják meg a lehetőséget, amely Isten ajándéka a líceumon keresztül. Fontos, hogy olyan elhivatott fiatalokká váljanak, akik a holnap görögkatolikus egyházát képesek vállukon hordozni. Ehhez szükséges az, hogy egy erős alapot kapjanak Jézus Krisztus személyében, amelyben a líceum teljes mértékben a segítségükre lesz. Erre az alapra tudják majd felépíteni azt az örökséget, amelyet Sztojka Sándor püspökatya megálmodott.
 
 A Szent Liturgia után Magyarország Beregszászi Konzulátusának konzulja Dr. Vass György köszöntötte az egybegyűlteket és három üzenetet fogalmazott meg, melyben a mindennapi terhek viselésére buzdította a növendékeket, a szülőket és a tanárokat.
 Főtisztelendő Tóth Jenő atya líceumunk intézmény vezetője, hangsúlyozta, hogy legyenek hűek az eskühöz, melyet hamarosan Isten felszentelt oltára elé tesznek. Ez az eskü nem csupán szó, az eskü kötelez. Ehhez a vállalt kötelességhez kívánt bölcsességet, erőt és kitartást.
 Magyar Vita oktatási igazgató asszony ünnepi beszédével megnyitotta a 2017-'18-as tanévet és kitartásra sarkallt minden munkatársat és növendéket az előttünk álló tanév megpróbáltatásait illetőleg.
 Gulácsy László a 8. osztály osztályfőnöke segítségével elhangzott a diákok esküje, amelyet minden új diák ünnepélyes keretek között tett le. Megható élményként élték meg a jelenlévők, hogy az eskü végén Teremtő és gondviselő Atyánk egy óriási mennydörgéssel pecsételte le növendékeink eskütételét.
 Az ünnepség nemzeti imádságuk eléneklésével a Magyar Himnusszal zárult, melyet gazdag ünnepi vacsora követett.
11. osztály
10. osztály
9. osztály
8. osztály


Népszerű bejegyzések