Szabályzat

 


Líceumunk 2008 óta büszkén gyarapítja a NEMZETI JELENTŐSÉGŰ INTÉZMÉNYEK sorait. Feladatunknak tekintjük Kárpátaljára kitermelni, a jövő magyar görögkatolikus „értelmiségi/gondolkodó”, befolyással bíró réteget.

 

SZTOJKA-ÖSZTÖNDÍJ

A görögkatolikus egyház negyedévente lehetőséget biztosít minden kollégista (7-11. oszt.) számára, hogy a Sztojka Sándor Ösztöndíjat megpályázza. Az ösztöndíjat megpályázni nem kötelező! Az ösztöndíj azok között a növendékek között kerül folyósításra, akik határidőn belül, minden melléklettel benyújtják a pályázatukat.

 

REND ÉS VISELKEDÉS

A líceum és a kollégium igénybe vett felszereléséért a mindenkori tanuló felel.  A diák az épület bármely helységét legalább olyan állapotban hagyja el, amilyenben azt igénybe vette. Az okozott kárt a liceista a kár természeténél fogva maradéktalanul köteles megtéríteni.

A kollégista köteles tisztán tartani az általa használt kollégiumi szobát/szekrényt. A kollégiumi tisztaságot reggel és/vagy este a prefektusok/prefekták ellenőrzik. A kollégista jegyet kap a szekrény és a szoba tisztaságára. A kollégiumot az aktuális hónap legrendetlenebb szoba lakói takarítják (külön lányok, külön fiúk) két hétig büntetésből. A legtisztább szoba kimarad egy kollégiumtakarítási körből. A két legrendetlenebb szekrény tulajdonosa adott hónapban köteles két hétig levinni a kollégiumi szemetest a líceumi nagy szeméttározóba.

A líceumi/kollégiumi szabályzat megsértése esetén a kollégistára büntetésből kiszabható a szabálysértésnek megfelelő mértékű kollégiumi/líceumi takarítás.

Amennyiben a diák erőszakosan viselkedik, bántalmazza társát, tettének fényében igazgatói megrovásban részesül, súlyosabb esetben eltanácsoljuk a líceumból.

A kollégista köteles naponta tisztálkodni.

A prefektusok/prefekták (nevelőtanárok), állandó 24 órás ügyeletet tartanak fenn.

A diákjaink kötelesek betartani a líceumi és kollégiumi szabályzat minden pontját, ellenkező esetben a szabályzatnak megfelelő megrovásban, súlyosabb esetben eltanácsolásban részesül.

 

„BENT MARADÁS”

A kollégium a líceum gyakorlatának megfelelően 1/1,5/2 hetes „bent maradással” működik. Ez alatt az időszak alatt a líceum gondoskodik a diák teljes ellátásáról. A diákok hazautazás alkalmával 13.55 előtt nem hagyhatják el a líceumot, vasárnap 19.00-ig köteles mindenki visszautazni az iskolába. Abban az esetben, ha valami oknál fogva nem tud visszajönni, értesíteni kell az osztályfőnököt. Amennyiben a diáknak különböző okok miatt tanórák idejéről el kell mennie, a szülő által előre megírt kérvényt vasárnaptól legkésőbb szerda reggel 08.00-ig le kell adni, rendkívüli esetektől eltekintve.

 

ALKOHOL, CIGARETTA ÉS DROGFOGYASZTÁS

Amennyiben a kollégista alkoholt/drogot hoz/fogyaszt, azonnali hatállyal eltanácsoljuk.

Abban az esetben, ha a kollégistánál cigarettát találunk vagy rajtakapjuk, annak fogyasztásán figyelmeztetés nélküli igazgatói megrovásban részesül.

 

MEGROVÁSOK RENDSZERE

A tanórákon, stúdiumokon diákjaink viselkedéseiknek megfelelően különböző betűmegrovásban részesítheti az elöljáró (pl. F-felelőtlen, N-nem készült, Sz-szófogadatlan, R-rendetlen, A-alszik, K-késett, T-tiszteletlen). A betű megrovás előtt a pedagógus egyszeri alkalommal köteles figyelmeztetni az érintett diákot (pl.: Gipsz Jakab első figyelmeztetés). 5 betűmegrovás egy szaktanári/prefektusi megrovással egyenértékű, 15 betűmegrovás egy igazgató megrovással egyenértékű. A megrovások félév végén és folyó tanév végén nullázódnak. A megrovásokat kizárólag dicséretekkel lehet kiváltani. 45 dicséret betű után, minden +5 dicséretbetű -1 megrovás betűt eredményez (pl.: 50= -1, 55= -2 ,60= -3;...). Dicséretet önkéntes jelentkezés során kiemelkedő aktivitásért vagy teljesítményért kaphat a diák különböző alkalmak, feladatok elvégzését követően (pl.: Március 15.-i megemlékezésen tanúsított aktív részvételért önkéntes jelentkezéssel egy nevelői/szaktanári dicséret a jutalom).

Az első félévben maximum 20 betűt lehet összegyűjteni. Aki összegyűjtötte ezt a mennyiséget kénytelenek vagyunk eltanácsolni. A második félévben 25 betűt lehet összegyűjteni az eltanácsolásig. Félév végén nullázódnak a betűk értékei.

KÖZMUNKA
Félévente minden diákunknak 10 közmunka órát le kell dolgozni. Amennyiben az adott tanuló egy fél év során nem dolgozta le a közmunka óráit az átvezetésre kerül a második félévre. Abban az esetben, ha a második félév során sem dolgozza le következményekkel jár.

 

TELEFONHASZNÁLAT

A kollégista kizárólag szabadidejében használhatja a mobiltelefonját. A mobiltelefonon és egyéb zene lejátszó eszközön a zenehallgatás kizárólag fülhallgatón keresztül engedélyezett.

Amennyiben a diák, szabad idején kívül használja a mobiltelefont, a pedagógusoknak jogában áll elvenni a készüléket a fél év végéig. A líceum minden emeletén ingyenes WiFi szolgáltatást van módjában használni a kollégistának szabadidejében. A kollégista köteles minden nap 20:55 percig az erre a célra kialakított tárolóba (szekrénybe) leadni a készüléket. Amennyiben a növendék elfelejti leadni a telefont, első alkalommal 3 napra, második alkalommal egy hétre, harmadik alkalommal pedig fél év végéig kell leadnia a készüléket. Amennyiben a növendék a hivatalosan bejelentett telefonon kívül úgynevezett "kamu telefont" hoznak magukkal év végéig vesszük el a hivatalosan bejeletett telefont.


ELEKTRONIKAI ESZKÖZÖK

Tilos előzetes engedély nélkül bármilyen elektronikai eszközt az intézménybe hozni (laptop, tab stb.). A líceumba/kollégiumba hozott tárgyakért nem vállalunk felelősséget! Tilos a kollégiumba spirálos vízforralót hozni!


EGYÉB

A kollégiumba tilos bármilyen állattartás.

Visszautazás esetén a kollégista csak annyi ételt hozzon magával, amelyet következő nap 09.00-ig el tud fogyasztani, tekintettel az étvágyára. A kollégiumban tilos a romlandó ételek felhalmozása, tárolása.

 

EGÉSZSÉGÜGY

A kollégista egyedi betegsége esetén köteles tájékoztatni az intézményvezetőt s magánál tartani a szükséges gyógyszereket. A kollégium kisebb egészségügyi probléma esetén a prefektusok/prefekták személyében azonnali gyógykezelést biztosít. Nagyobb gond esetén a líceum orvosa/járási mentő igénybevételével (Kárpátaljai körülményekhez képest) gyors egészségügyi ellátásban részesíti az érintett diákot.

 

PÁRKAPCSOLAT

A líceum szabálya értelmében egy tanév során maximum két alkalommal/fő engedélyezzük a fiúk és lányok közötti párkapcsolatot 9.,10.,11. osztályokban. A diákok kötelesek elöljáróiknak bejelenteni párkapcsolati szándékukat. Mivel nagy felelősségről van szó, ennek értelmében nem dönthetünk a szülők jóváhagyása nélkül. Ezért csak úgy engedélyezzük a párkapcsolatot, ha a fiú és leány szülei írásos formában kérik a párkapcsolat engedélyezését. A párkapcsolat során, keresztény erkölcsű fiatalokhoz illően, maximum kézfogás engedélyezett a líceumi tanulmányaik alatt. 5-8. osztályos diákoknak nem engedélyezett a párkapcsolat.

 

ÖLTÖZET

Az öltözet ne legyen hivalkodó, kihívó. Ünnepi alkalommal kötelező a líceumi formaruha viselete, amely a következőképpen néz ki:

Lányoknál szigorúan térden alul érő sötét színű (lehetőleg fekete) szoknya, fehér blúz vagy fehér ing és „Sztojkás sál” illetve ehhez a viselethez illő lehetőleg sötét színű cipő, szandál vagy csizma. Téli időszakban „vasalt nadrág” nem hivalkodó szolid pulóver.

Fiúknál sötét színű (lehetőleg fekete) öltöny és fehér ing, továbbá „Sztojkás nyakkendő” és viselethez illő sötét színű bőrcipő.

Diákjaink kötelesek mindig maguknál tartani a líceumi formaruhát, ellenkező esetben büntetést von maga után.

 

SMINK

Tilos a smink bármely formája. Tilos a köröm és haj illetve szemöldök festés, szabálysértés esetén az érintet diák büntetésben részesül. A hajviselet fiuknál és lányoknál egyaránt szolid és ápolt megjelenésű legyen, ünnepi alkalmakkor engedélyezett a frizura viselete.

 

KOLLÉGIUMI ÉS LÍCEUMI HÁZIREND

0500 Fakultatív edzés a tornateremben és a medencében nevelőtanári ügyelettel.

0600 Ébresztő (tanulmányi napokon, azon kívül 0700-0900 órákor). Az ébresztő (böjti napokon kívül) a Sztojka Rádió zenés műsorával történik.
0615 Az ágyat be kell vetni.

0630 Szoba ellenőrzés.

0715 Reggeli szertartás/ Első óra.

0800 Reggeli.

0820 Tanórák. A tanórák ideje alatt a kollégista nem mehet be a kollégiumba (rendkívüli esetektől eltekintve).

1000 Tízórai.

1355 Ebéd.

1415 Szabadidő.

1545 Stúdium.

1830 Vacsora.

1900 Pótstúdium (azon diákok számára kötelező, akik nem érik el a 8-as átlagot); pótfoglalkozások, szabadidő/szervezett programok.

2100 Esti ima.

2200 Villanyoltás.

Népszerű bejegyzések

Kép