Sztojka Sándor Ösztondíj

Intézményünk magán, egyházi iskolaként a görögkatolikus egyház fenntartásában működik. 

A görögkatolikus egyház negyedévente lehetőséget biztosít minden kollégista számára, hogy a Sztojka Sándor Ösztöndíjat megpályázza.

Az ösztöndíjat megpályázni nem kötelező! 

Az ösztöndíj az alábbiakban meghatározott értékek alapján azok között a növendékek között kerül folyósításra, akik határidőn belül, minden melléklettel benyújtják a pályázatukat.

Az ösztöndíj 5 értékelési kritérium alapján kerül megítélésre. 

- SZERTARTÁS-LÁTOGATÁS (50%) (meghatározott alkalmak alapján). Amennyiben az előző negyedév összes meghatározott szertartásán jelen van a növendékünk, 50 pontot kap. Abban az esetben, ha egy vagy több szertartást elmulaszt, 0 pontot kap. A szertartás-látogatást a pályázat beadásával egy időben írott formájú melléklettel kell igazolni. Abban az esetben, ha ez a melléklet nincs csatolva, ez a kitétel igazolatlan tételnek bizonyul, így 0 pontot kap erre.

- TANULMÁNYI ÁTLAG (20%). A tanulmányi átlagért maximum 20 pontot lehet szerezni. 7-es átlag alatt 0 pont, 7=14 pont, 8=16 pont, 9=18 pont, 10 fölött = 20 pont. 0,5 jegy = 1 pont.

- BETŰRENDSZER (10%). Abban az esetben, ha az előző negyedévben nem kapott egyetlen betűt sem, 10 pontot kap erre a kategóriára. Amennyiben az előző negyedévben volt betűje, ebből a 10 pontból betűnként -2 pontot vonunk le.

- MEGROVÁS (10%). Amennyiben az előző negyedév során nulla betű értékű megrovásban részesült, 10 pontot kap erre a kategóriára. 1 nevelőtanári/szaktanári/osztályfőnöki megrovás 5 betűnek felel meg. 1 igazgatói megrovás (oktatási/kollégium-/intézményvezetői) = 15 betű. 1 betű = -2 pont a 10 pontból. (pl: 1 igazgatói megrovás = 15 betű, (15x2=30) azaz 10-30= -20 pont).

- DICSÉRET (10%). Amennyiben az előző negyedévben nincs dicsérete, 0 pontot kap. 1 nevelőtanári/szaktanári/osztályfőnöki dicséret = 5 betű. 1 igazgatói dicséret (oktatási/kollégium-/intézményvezetői) = 15 betű. 1 betű = +2 pont. Egy negyedévben maximum 10 pontot lehet erre a kategóriára kapni. (pl.: 1 nevelőtanári dicséret = 5 dicséretbetű érték (5x2=10), tehát +10 pont erre a kategóriára).

Az 5 kategóriára maximum 100 pontot lehet szerezni.

Népszerű bejegyzések

Kép

Felvételi 2022/2023